Príprava na STK a EK

Vášmu vozidlu sme k dispozícii aj v tejto oblasti.

Technici Vám pri STK skontrolujú:
- brzdovú sústavu
- riadenie
- nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby
- rám a karosériu
- osvetlenie a svetelnú signalizáciu
- výfuk a jeho súčasti
So všetkými týmito položkami Vám vieme pomôcť.
Vykonáme dôkladnú predprípravu pred STK a EK.