Viete, že môžete bez straty záruky servisovať svoje vozidlo v ktoromkoľvek servise podľa vlastného výberu, s autodielmi podľa vlastného výberu, a to aj v priebehu záručnej doby? Značkový servis nesmie odmietnuť uznanie reklamácie z dôvodu údržby vozidla v tzv. neznačkovom servise, čiže platnosť záruky nesmie byť podmienená opravou v značkovom servise.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010 o uplatňovaní vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel (bloková výnimka)

Nami dodávané a montované diely pochádzajú od významných svetových dodávateľov pre automobilový priemysel spĺňajú požiadavky uvedené v nariadení EU č. 461/2010.
Vo veľa prípadoch sú tieto diely vyrábané na jednej výrobnej linke s OE dielmi u toho istého výrobcu komponentov a za rovnakých podmienok a podľa rovnakých predpisov.
autoservisautoservis